Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Verwijzers

Ik ben een ervaren volledig BIG gekwalificeerde klinisch en gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut. Ik ben vanaf 1984 met veel plezier werkzaam binnen de GGZ en heb ruime ervaring met complexe psychiatrische problematiek.

Daarnaast voer ik sinds 2002 mijn eigen praktijk, waarin ik mijn ervaring combineer met een aanpak, die zich kenmerkt door laagdrempeligheid, nuchterheid en pragmatisme.  Ik geloof sterk in het vermogen van mensen om hun eigen moeilijkheden te overwinnen. Mijn behandeling is dan ook gericht op het versterken van de veerkracht en het geloof in eigen kunnen, waarbij ik humor en relativeringsvermogen niet uit de weg ga!

In de praktijk worden volwassenen vanaf ca. 25 jaar individueel, met de partner samen of in groepsverband behandeld. De specialismen van de therapeut zijn:

  • Behandeling van stemmingsproblematiek, angststoornissen, traumagerelateerde stoornissen en rouw
  • Ouderen
  • Partner en relatieproblematiek
  • Leren omgaan met ernstige ziekten, zowel voor diegene met de diagnose als zijn omgeving
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Daarnaast coach ik cliënten bij arbeids- en studiegerelateerde problematiek en burn-out klachten.

Indicaties
U kunt verwijzen wanneer er sprake is van bovenstaande problematiek. Indien u twijfelt over een verwijzing of even wilt overleggen schroom niet om contact met mij op te nemen via 06-21564214 of via e-mail. Sinds 2014 ben ik tevens aangesloten bij Zorgmail.

 


Kosten / kaders

Zowel basis als specialistische GGZ zijn opgenomen in de basisverzekering. Uw patiënten hebben een verwijzing nodig met de juiste zorgindicatie naar de basis of specialistische GGZ. Indien u twijfelt aan een juiste indicatiestelling dan kunt u mij consulteren. Ik ben uiteraard bereid om met u na te denken over een juiste indicatiestelling.

 
Aanmelding/verwijzing

Cliënten kunnen zichzelf telefonisch of via e-mail aanmelden. Een verwijsbrief met beknopte informatie over de verwijsreden, relevante somatische gegevens en eventuele reeds eerder gevolgde psychiatrische / psycho-therapeutische behandelingen wordt op prijs gesteld. Het streven is cliënten binnen 2-3 weken na aanmelding te zien.

 

Wachttijd

In de regel maak ik geen afspraken als de wachttijd langer is dan 6 tot 8 weken; ik neem dan tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Als ik vol zit verwijs ik cliënten bij voorkeur in eerste instantie naar directe collega's binnen de praktijk of binnen mijn netwerk, als dat niet lukt dan naar de website van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (zie www.nvvp.nl).

 

Rapportage en overleg

Indien u daar prijs op stelt en de cliënt daarmee instemt, ontvangt u van mij beknopte rapportages na de intake en aan het eind van de behandeling.


Kwaliteitsstatuut GGZ

U kint mijn kwaliteitsstatuut opvragen door het contact formulier in te vullen

Privacy regeling

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

vakantie

Praktijk is van 27-2 tot 6 maart gesloten ivm vakantie

Wachttijden per 3 februari 2020

Ik heb op dit moment geen ruimte voor nieuwe clienten.Ik werk ook niet met een wachtlijst.

U kunt op de website van de LVVP vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor EFT, leertherapie en supervisie.

 

Wanner u  de wachttijd te lang vindt,kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder,of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen.

 

 

Stichting EFT Nederland