Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Kaders en kosten

Psychotherapie valt onder de Specialistische GGZ, die binnen de basisverzekering wordt vergoed.Houdt u wel rekening met de eigen bijdrage binnen de zorgverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of een andere gekwalificeerde GGZ zorgaanbieder. uit de verwijzing moet blijken dat er sprake is van problematiek als depressie,persoonheidsproblematiek of trauma.

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten,afhankelijk van de polis worden de kosten(gedeeltelijk)vergoed. Helaas werken bepaalde zorgverzekeraars met omzetplafonds, waardoor het kan zijn dat ik geen ruimte meer heb voor uw behandeling.

 

Als de behandeling niet binnen dit kader valt moet u de behandeling zelf betalen.

Voor niet verzekerde zorg zoals EFT relatietherapie is mijn tarief op dit moment € 100,00 per 45 minuten.


Aanmelden:

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden. Op de website is te vinden of dit op dit moment mogelijk is.

 

Afzeggen of niet komen


Het kan voorkomen dat u een afspraak af moet zeggen. Hoe eerder ik dat van u hoor hoe prettiger dat is.

 

Als u zonder af te zeggen niet op uw afspraak komt kan ik het no show tarief in rekening brengen. Voor een afspraak van 45 minuten is dat € 50,00, voor een langere afspraak is het tarief € 75,00.

 

KLachten

 

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling dan hoop ik dat u dat eerst mij bespreekt.

Als u een klacht wilt indienen kan dat bij de klachtcommissie van de LVVP. Informatie hierover is te vinden op de website van de LVVP  www.lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-behandeling

 

 


 

 

 

 


Afbouw van de praktijk

Aanmelden voor Leertherapie en Supervisie blijft mogelijk.

Aanmelden voor Coaching en Partner Relatietherapie blijft  mogelijk.

 

 

Aanmelden voor behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet is niet meer mogelijk in verband met afbouw van de praktijk.

Voor behandelingen in het kader van de zorgverzekeringswet kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar .Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen. Op de website van de LVVP kunt u  vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

 

Openingstijden Praktijk

De praktijk is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00.

Afspraken 's avonds kunnen in overleg worden gemaakt.

Wettelijke regelingen

Privacyreglement

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

Kwaliteitsstatuut

Mijn kwaliteitsstatut is op te vragen via het contactformulier


Klachtenregeling

 

Als u een klacht heeft over de behandeling dan wil ik die graag eerst van u horen. Ik ben aangesloten bij de LVVP en u kunt zich wenden tot de klachtencommissie.Informatie  kunt u vinden op de website van de LVVP. www.lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Stichting EFT Nederland