Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Therapie en Werkwijze

In enkele bijeenkomsten wordt de problematiek van de cliënt(en) in kaart gebracht. Het uitgangspunt is een gesprek, maar dit kan worden aangevuld met bijvoorbeeld vragenlijsten of andere psychodiagnostische instrumenten. Soms wordt de cliënt gevraagd zijn of haar levensloop te beschrijven. In samenspraak met de cliënt wordt daarna een behandelplan gemaakt en kan de behandeling starten. Het is bij aanvang van de behandeling niet altijd mogelijk een indicatie te geven van de duur van deze behandeling. Meestal wordt na een aantal gesprekken het beloop en het behandelplan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.


Behandelmethode:

 • Systeemtherapie: met name partner-relatietherapie
 • Cognitieve therapie
 • Schematherapie
 • Individueel ontdekkende psychotherapie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte psychotherapie

 

Gespecialiseerd in de behandeling van:

 • Ouderen en volwassenen
 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Angststoornissen
 • Depressies
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotrauma
 • Arbeidsgerelateerde problematiek

 


Kwaliteitsstatuut GGZ

U kint mijn kwaliteitsstatuut opvragen door het contact formulier in te vullen

Privacy regeling

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

vakantie

Praktijk is van 27-2 tot 6 maart gesloten ivm vakantie

Wachttijden per 3 februari 2020

Ik heb op dit moment geen ruimte voor nieuwe clienten.Ik werk ook niet met een wachtlijst.

U kunt op de website van de LVVP vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor EFT, leertherapie en supervisie.

 

Wanner u  de wachttijd te lang vindt,kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder,of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen.

 

 

Stichting EFT Nederland