Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Psychotherapie en Werkwijze

In de eerste bijeenkomsten wordt de problematiek in kaart gebracht. Het uitgangspunt is het intake gesprek, waar nodig of vereist aangevuld met vragenlijsten of andere psychodiagnostische instrumenten. Soms vraag ik ook om uw levensloop te beschrijven. Als behandeling zinnig en mogelijk lijkt wordt in samenspraak het behandelplan gemaakt en kan de behandeling starten. Het is bij aanvang van de behandeling niet altijd mogelijk een indicatie te geven van de duur van deze behandeling. Na een aantal gesprekken wordt de behandeling geëvalueerd en bijgesteld.

 

Bereikbaarheid en waarneming tijdens afwezigheid

 

Er is een waarneemregeling met collega's voor vakanties. Dit wordt individueel afgestemd.


Hoe te handelen bij crisis

 

Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met mij of mijn waarnemer. s Avonds en in het weekend moet u contact opnemen met de Huisartsenpost, die indien nodig de acute dienst  van de GGZ kan inschakelen.

 


 Behandelmethodes:

 • Systeemtherapie: met name partner-relatietherapie volgens EFT methode
 • Cognitieve therapie
 • Schematherapie
 • Individueel ontdekkende psychotherapie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte psychotherapie

 

Gespecialiseerd in de behandeling van:

 • Ouderen en volwassenen
 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Angststoornissen
 • Depressies
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotrauma

 


Afbouw van de praktijk

Aanmelden voor Leertherapie en Supervisie blijft mogelijk.

Aanmelden voor Coaching en Partner Relatietherapie blijft  mogelijk.

 

 

Aanmelden voor behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet is niet meer mogelijk in verband met afbouw van de praktijk.

Voor behandelingen in het kader van de zorgverzekeringswet kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar .Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen. Op de website van de LVVP kunt u  vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

 

Openingstijden Praktijk

De praktijk is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00.

Afspraken 's avonds kunnen in overleg worden gemaakt.

Wettelijke regelingen

Privacyreglement

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

Kwaliteitsstatuut

Mijn kwaliteitsstatut is op te vragen via het contactformulier


Klachtenregeling

 

Als u een klacht heeft over de behandeling dan wil ik die graag eerst van u horen. Ik ben aangesloten bij de LVVP en u kunt zich wenden tot de klachtencommissie.Informatie  kunt u vinden op de website van de LVVP. www.lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Stichting EFT Nederland