Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Wanneer is behandeling niet mogelijk

Toegankelijkheid praktijk:

De praktijk is gevestigd in een bovenhuis zonder lift en is dus niet toegankelijk voor mensen met een mobiele beperking.

 

Leeftijd:

Kinderen, adolescenten en jongvolwaasenen tot 25 jaar behandel ik niet.


Ernst van de problematiek;

Behandeling in een vrijgevestigde praktijk houdt in dat er geen 24 uursbereikbaarheid is. U moet dus in staat zijn de tijd tot de volgende afspraak te overbruggen.

 

Contra-indicaties:

  • suïcidaliteit
  • automutilatie
  • manische episodes
  • psychotische symptomen
  • fors middelenmisbruik
  • meervoudige traumatisatie
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
  • dementie
  • cognitieve beperking

 

 


Afbouw van de praktijk

Aanmelden voor Leertherapie en Supervisie blijft mogelijk.

Aanmelden voor Coaching en Partner Relatietherapie blijft  mogelijk.

 

 

Aanmelden voor behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet is niet meer mogelijk in verband met afbouw van de praktijk.

Voor behandelingen in het kader van de zorgverzekeringswet kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar .Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen. Op de website van de LVVP kunt u  vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

 

Openingstijden Praktijk

De praktijk is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00.

Afspraken 's avonds kunnen in overleg worden gemaakt.

Wettelijke regelingen

Privacyreglement

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

Kwaliteitsstatuut

Mijn kwaliteitsstatut is op te vragen via het contactformulier


Klachtenregeling

 

Als u een klacht heeft over de behandeling dan wil ik die graag eerst van u horen. Ik ben aangesloten bij de LVVP en u kunt zich wenden tot de klachtencommissie.Informatie  kunt u vinden op de website van de LVVP. www.lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

Stichting EFT Nederland