Wilma Aarssen
Praktijk voor Coaching, Psychologische hulp en Psychotherapie

Kosten en kaders

Vergoeding van psychotherapie valt alleen onder de dekking van het basispakket van de zorgverzekering als er sprake is van klachten als depressie, angst of problemen in de omgang met andere mensen(persoonlijkheidsproblematiek). Belangrijk daarbij is soort en ernst van uw klachten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of de Praktijkondersteuner GGZ .Deze bepaalt of voor uw klachten behandeling bij een psychotherapeut nodig is. Dit kan een verwijzing zijn voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg(een kortdurende behandeling) of voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg.
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de LVVP
 
De zorgverzekeraars voeren allemaal een eigen beleid in het contracteren van zorgaanbieders.
 
Met de meeste heb ik een contract af kunnen sluiten, soms alleen voor specialistische zorg, soms voor beide zorgsoorten. Bij de aanmelding is dit een van de onderwerpen die we bespreken. Als ik geen contract heb kunnen afsluiten kunt u op de site van de verzekeraar vinden welke zorgverleners wel een  contract hebben. Als  u een restitutiepolis heeft kunt u ervoor kiezen om wel in behandeling te komen. U krijgt dan de nota zelf en kunt deze declareren bij de zorgverzekeraar.Vraag wel na of er 100% wordt vergoed.

Voor kosten van de behandeling(DBC tarieven) en de percentages van de tarieven die ik hanteer is schriftelijke informatie beschikbaar op aanvraag.

 

Als u niet in aanmerking komt voor behandeling binnen het basispakket en u wilt wel in psychotherapie dan geldt het OZP tarief van € 98,00 per consult per persoon .Ik reken 97% daarvan.


Afzeggen of niet komen:

Het kan voorkomen dat u een afspraak af moet zeggen. Hoe eerder ik dat van u hoor hoe prettiger dat is.

Als u zonder af te zeggen niet komt op een afspraak kan het no-show-tarief in rekening worden gebracht. Dat is voor een afspraak van 3 kwartier €50,- en voor een langere afspraak € 75,-klachten


Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Het is de bedoeling dat u dit bij mij aangeeft zodat wij het kunnen bespreken en hopelijk oplossen.

 
Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP. Op de website staat onder het kopje Informatie voor cliënten uitgebreide informatie over klachtrecht en procedures.

 

Klik hier voor klachten


Kwaliteitsstatuut GGZ

U kint mijn kwaliteitsstatuut opvragen door het contact formulier in te vullen

Privacy regeling

De praktijk voldoet aan de richtlijnen van de AVG.Op verzoek is het privacyreglement voor extern beschikbaar.

vakantie

Praktijk is van 27-2 tot 6 maart gesloten ivm vakantie

Wachttijden per 3 februari 2020

Ik heb op dit moment geen ruimte voor nieuwe clienten.Ik werk ook niet met een wachtlijst.

U kunt op de website van de LVVP vrijgevestigde psychotherapeuten vinden.

 

Er is wel ruimte voor aanmeldingen voor EFT, leertherapie en supervisie.

 

Wanner u  de wachttijd te lang vindt,kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder,of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,zodat u binnen 4 weken na uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknormen.

 

 

Stichting EFT Nederland